vrijdag 13 maart 2009

Marijke in De Speurneus

Vandaag starten wij een super thema : de ruimte , het heelal , de wereldbol en erbuiten en alles wat we op onze weg nog ontmoeten .
Het is opvallend hoe de oudste kleuters als een spons absorberen ; alle nieuws wordt omgezet in spel en werkjes aan de beeldtafel .
Er zijn kleuters die al heel wat te vertellen hebben over de planeten , het ruimteschip om de ruimte te verkennen enz enz en dan hebben we nog een heleboel kinderen die vanaf vandaag heel geïnteresseerd luisteren en beeldend werken .
Leeftijd speelt hier dus weinig rol , iedereen pikt zijn / haar deel van de enorme koek mee - zelfs in de verkleedhoek kunnen we plots een astronautje tegen het lijf lopen … .
Elke heeft de planeten netjes opgehangen in de kring ; het vertrekpunt voor een lange reis in de ruimte , deze week en volgende week laat je uw (klein)kindje maar vertellen en geef maar toe , u steekt er zelf nog wat van op !
De werkjes in de kleedkamer boven zullen hun fantasie of realiteitszin alleen maar versterken , kijkt u maar even mee . Wij zullen er alvast veel plezier aan beleven .
De ruimte – activiteiten verlopen vandaag als volgt :

- we maken in de kring met alle kinderen van de klas een mindmap. De kinderen zijn vertrouwd met deze werkmethode , iedereen mag zijn zegje doen en alles wordt netjes opgeschreven door juf Elke . We staan versteld van de kennis van de kinderen . Natuurlijk hebben kleuters interesse , zij weten al vrij veel maar dat is nog maar het topje van de ijsberg . We beloven met de kleuters een antwoord te zoeken op alle mogelijke vragen . Het moeilijke werk zal de onjuistheid bewijzen zijn van een stelling , die een kind als waarheid in de kring gooit . Kleuters zijn soms heel overtuigd van hun “weetjes” en sommige worden ook , zonder enige twijfel , aanvaard door de vriendjes . De ruimte is bovendien zo enorm , zo onmetelijk , zo spannend , … .

- de beeldtafel nodigt al uit om aan de slag te gaan . Kinderen zitten al vol ideetjes om creatief uit te werken . Niet iedereen kan uiteraard tegelijkertijd aan de slag – daarom werken we in de hoeken .
Er wordt niet van iedereen hetzelfde product verwacht . De kleuters kunnen met een materiaalaanbod werken waarbij het probleemoplossend denken centraal staat . Kinderen stuiten onherroepelijk op de vragen : wat wil ik maken ? waarmee ? wat vind ik er zelf van ? is dit wat ik wil bereiken ? Kinderen werken creatief aan een product . Gezien het om een persoonlijke creatie gaat , zijn het stuk voor stuk juweeltjes waarop kinderen enorm fier kunnen zijn ( en terecht ).
Vandaag hebben de kinderen hun visie op de ruimte getekend – bij wijze van vrije tekst . (zie foto’s).
Noot : bijna alle kinderen tekenen bij hun planeten , de zon , … een raketen zelfs meerdere op één blad .
De raket spreekt dus zeer tot de verbeelding van een kind – daar moeten wij dus de nodige info over leveren !

Wetenschappelijk experiment : de raketmotor
- Vier kleuters stellen zich kandidaat om de raketmotor na te bootsen . Materiaal : de ballon , een smal touw , een rietje en plakband .
- De afstand wordt groot , de gang wordt het werkterrein .
- Hoe werkt een raketmotor ? De richting van de uitstoot van de verbrandingsgassen bepaalt de richting waarin het toestel zich voortbeweegt .
- In ons geval is de opgeblazen ballon de raket + motor die – bij het loslaten – met een verbazingwekkende snelheid wegzoeft langs het touw ! Weg is onze raket (onder de vorm van een ballon aan een rietje langs een gespannen touw) .
- De kinderen blijven dit proefje met enorm veel enthousiasme herhalen . Mislukt het , dan wordt er gewoon opnieuw geprobeerd – met de nodige aanwijzingen door kenners (meestal zijn dit de bevers – k3). We zijn met vier vrijwilligers gestart , we ronden af met een vijftiental geboeide kleuters. De toon is gezet , er wachten ons nog leuke dagen !
Tot slot zoeken we spontaan tekstaanpassingen op een gekend doe-liedje . We zoeken bibberbewegingen op de Pluto - dans en hittegolftaferelen bij Venus . Jammer dat u er niet bij was , de kleuters zien het helemaal zitten in de ruimte
Marijke

Geen opmerkingen:

Oma gaat de ruimte in


  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP