zondag 26 september 2010

Slotfase van de ontwikkeling van Oma gaat de ruimte in! Oma vertrekt naar het heelal !

  
Ook nu kunt u de ontwikkeling stap voor stap blijven volgen op de deze blog. Door te klikken op de afbeelding van de home-pagina van de website: http://www.omagaatderuimtein.be zult u komende weken het materiaal dat we het voorbije half jaar hebben ontwikkeld, online zien komen. Dag na dag zullen we het materiaal online hijsen, nog hier en daar wat bijwerken, de website nog wat fine-tunen enz. U mag ons gerust tips sturen of de moeilijkheden die u ondervindt op deze site doormailen. Rechts bovenaan op deze blog staat een contactknop.

Wat komt op deze site?
De lesfiches (waaronder ook de handleiding) vormen het hart van deze site.
Het is de bedoeling dat u kunt scrollen tussen deze fiches en daar die activiteiten uitkiezen die u, samen met de kinderen in de klas wil doen.

We zijn uitgegaan van het idee dat een klas jonge kinderen heel divers is. Kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs: wat voor het ene kind nog niet haalbaar is, is het voor het andere kind misschien al wel. Een leerkracht is het best geplaatst om in te schatten wat de kinderen wel en niet aankunnen. We zien in dit project, de leerkracht als een coach die het project organiseert en op elk moment kan blijven bijsturen.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn er ook nieuwe richtlijnen voor de scholen: van leerkrachten wordt verwacht dat zij kinderen technische inzichten en vaardigheden bijbrengen. Oma gaat de ruimte in! sluit hierbij aan. Dit aanbod is dus een aanbod voor leerkrachten die wetenschap en techniek willen implementeren in hun lessen.

De activiteiten op de lesfiches kunnen ingebed worden in een spel of project: Oma gaat de ruimte in!
Op de aarde wordt een signaal opgevangen van Oma. Die zweeft in een raket in het heelal en stuurt een kreet om hulp. De leerkracht kan een brief downloaden waarin wordt gevraagd of de kinderen Oma willen helpen. Om dit te kunnen doen moeten zij wel eerst kennis en vaardigheden opdoen: ze krijgen een astronautenwing en zijn nu astronauten in opleiding.

De opleiding bestaat erin dat de kinderen een spelbord moeten kunnen vervolledigen, door allerlei opdrachten uit te voeren waarmee ze kennis opdoen over de ruimte en de ruimtevaart. Het spelbord stelt ons zonnestelsel voor. Gaandeweg leren de kinderen het zonnestelsel kennen en leren ze een heleboel bij over de ruimtevaart.

Opdrachten en vragen die peilen naar hun kennis staan op speelkaarten. De leerkracht blijft het project sturen door eerst zelf de speelkaarten  uit te kiezen, of door zelf nieuwe speelkaarten aan te maken en door telkens, samen met de kinderen te beslissen welke activiteiten ze samen zullen uitvoeren. De kennisvragen worden pas beantwoord nadat kinderen eerst door experimenteren en al doende leren, kennis hebben kunnen opdoen. We voorzien op de website ook alle filmpjes, boeken en tips om alle activiteiten te kunnen uitvoeren.

Door activiteiten uit te voeren en vragen te beantwoorden kunnen kinderen sterren verdienen waarmee ze planeten kunnen aankopen om op hun spelbord te kleven.
Hun opleiding is voltooid als alle planeten op het spelbord staan.

De kinderen ontvangen op het einde een diploma waarop een code staat die ze kunnen intikken op de website. Ze horen dan wat er aan de hand is met Oma... en ja, misschien kunnen zij oma nu wel helpen.

Gaat dit project verder of eindigt het?

Wat wij nu afleveren is een basispakket. Met de lesfiches die online komen zal het spel kunnen worden gespeeld. Maar werken rond ruimte en ruimtevaart biedt nog duizend-en-één meer mogelijkheden. Wat niet in het pakket zit is bijvoorbeeld het maken van een eigen raket of een astronautenpak ,zelf wolken en een storm maken, leren over afstanden in de ruimte, enz. enz.

De filosofie achter dit project is dat in Vlaanderen en Nederland heel veel leerkrachten werken die dit soort activiteiten ook zelf bedenken. Dat weten we omdat we twee jaar lang met heel wat leerkrachten, zowel online als offline, hebben gecommuniceerd. Het internet biedt de mogelijkheid om al deze expertise te delen met andere leerkrachten. Daarom eindigt het spel ook met een oproep om het project verder te laten groeien.

Hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan weten we nog niet 100 % zeker. De drie websites worden in oktober, nadat ze zijn afgewerkt en opgevuld overgezet naar de servers van de VUB , vanwaar u ook alle lesfiches en extra materiaal in PDF-vorm zal kunnen downloaden. In de VUB wordt op dit moment gezocht naar iemand die de communicatie met leerkrachten en andere geïnteresseerden kan blijven coördineren. Maar zoals u al gewend bent als u onze blog heeft gevolgd: dit zullen we u hier uit de doeken doen zodra we hierover meer concreet nieuws hebben.

Geen opmerkingen:

Oma gaat de ruimte in


  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP