zondag 3 januari 2010

Akademos: "Jong geleerd is oud gedaan"


Uit het decembernummer van Akademos, het informatiemagazine van de V.U.B. :
Jong geleerd is oud gedaan

"Als Vlaanderen economisch wil groeien, dan heeft het nood aan innovatieve denkers en geschoolde technici. Maar helaas gaat in het onderwijs veel talent verloren", zeggen Wim Van Broeck en Mieke Van Kerkhove van de cel R&D wetenschapscommunicatie. Daarom heeft de Vrije Universiteit Brussel samen met de Erasmushogeschool Brussel een reeks projecten ontwikkeld voor kinderen jongeren van vijf tot achttien.

"Het Vlaams onderwijs werkt nog steeds te vaak vanuit een vooral orale traditie, met de leraar vooraan in de klas. Toekomstgericht onderwijs daarentegen sluit aan bij de digitale revolutie en maakt gebruik van innovatieve en nieuwe vormen van leren", zegt Mieke Van Kerkhove. "Kinderen moeten zelfstandig leren leren en leren werken in kleinere groepen, leerkrachten moeten meer de coach worden van kleinere groepjes zelfstandig lerende kinderen".
Er zijn ook andere 'leer-talen' nodig, die niet enkel gebruik maken van de Nederlandse woordenschat, maar ook van beeldtaal en spelletjes. Leervormen die ervoor zorgen dat leerlingen hun talenten niet verloren zien gaan en dat ze niet voortijdig de school verlaten, gedemotiveerd en zonder zelfvertrouwen.
"Talenten voor wetenschap en techniek moeten systematisch en herhaaldelijk aangeboord worden tijdens de schoolloopbaan van een kind. Je moet daar zo vroeg mogelijk mee beginnen", zegt Wim Van Broeck. "Je moet dus technische en wetenschappelijke projecten al in het basisonderwijs implementeren, wil je na het secundair onderwijs genoeg studenten hebben die onderlegd zijn in wetenschap en techniek. Wetenschappelijke en technische talenten van kinderen kunnen al in de kleuterklas ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld worden."
In de projecten spreken we het spontaan en natuurlijk onderzoekend gedrag van kinderen aan. Kinderen maken zich proefondervindelijk wetenschappelijke inzichten eigen en leggen zo de kiem voor het verder exploreren van de wereld om hen heen. Kenmerkende eigenschappen van het wetenschappelijk denken zijn: de drang om dingen te onderzoeken, de kunst om voorspellingen te maken, verklaringen te zoeken, oog te hebben voor verschijnselen en technieken in de dagdagelijkse omgeving. Een wetenschapper is nieuwsgierig en wil antwoorden kennen. Een onderzoeker wil proefondervindelijk komen tot het antwoord op vragen. Wetenschappers experimenteren met de kennis die ze opbouwen.
"Onderwijs moet kinderen prikkelen om 'out of the box' te denken", zegt Wim Van Broeck. "In de unieke leeromgeving van bijvoorbeeld "Oma Gaat De Ruimte in!", I love IT, Urban Game en Robocup Junior lossen kinderen en jongeren creatief en ongeremd problemen op. Ze leren hun plan trekken. Dit zijn competenties die de basis vormen voor succesvol ondernemerschap".

Geen opmerkingen:

Oma gaat de ruimte in


  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP